CREFO BIROJS
Kredītinformācijas BIROJS, kas nodrošina
Centralizētu sistēmu, Racionālu pieeju, Efektīvu pārvaldību, Finanšu informāciju, Objektīvu vērtējumu
gan uzņēmumiem pieņemot kredītlēmumus un pārvaldot ikdienas kredītrisku, gan privātpersonām,
kuras ilgtermiņā ir ieinteresētas veidot un pārraudzīt savu kredītvēsturi.

A/S CREFO Birojs kā Latvijā licencēts kredītinformācijas birojs ir dibināts ar mērķi pilnveidot kredītinformācijas apriti Latvijā, apvienot būtiskākos informācijas avotus, lai radītu pilnvērtīgu un ilgtspējīgu kredītinformācijas sistēmu - CREFO BIROJU.

CREFO Biroja mērķis ir vienlaicīgi sekmēt gan atbildīgu kreditēšanu, gan godprātīgu aizņemšanos.

Reģistrējoties CREFO Birojā Jums būs iespēja tiešsaistē

  • Saņemt informāciju par Jūsu finanšu saistībām
  • Uzraudzīt un pārvaldīt savu kredītinformāciju
  • Savlaicīgi reaģēt, ja konstatējat neprecīzu informāciju
  • Ierobežot jaunu saistību uzņemšanos