Biežāk uzdotie jautājumi

1. Kāda informācija ir pieejama CREFO Biroja sistēmā?

Informācija par Jūsu savlaicīgi neizpildītām finanšu saistībām, aktuāliem maksātnespējas procesiem, kā arī informācija par CREFO Biroja lietotāju pieprasījumiem.

2. Kā ir iespējams saņemt informāciju no CREFO Biroja?

Fiziskajai personai ir tiesības saņemt no CREFO Biroja informāciju šādā kārtībā:

  1. Tiešsaistes režīmā - fiziskā persona elektroniskā veidā var saņemt CREFO Birojā iekļautās ziņas tikai par sevi, bez maksas reģistrējoties un autentificējoties CREFO Biroja sistēmā www.crefobirojs.lv, izmantojot kādu no norādītajām kredītiestāžu internetbanku sistēmām.
  2. CREFO Birojā, Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 - aizpildot rakstveida pieteikumu un uzrādot pasi vai personas apliecību. CREFO Birojs izsniedz fiziskajai personai par viņu CREFO Birojā iekļautās ziņas 7 darba dienu laikā pēc rakstveida pieteikuma reģistrēšanas. Rakstveida pieteikuma paraugs.
  3. Pa pastu - CREFO Birojs izsniedz fiziskajai personai par viņu CREFO Birojā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Latvijas Republikā. CREFO Birojā iekļautās ziņas tiek nosūtītas 7 darba dienu laikā pēc rakstveida pieteikuma reģistrēšanas un pasta pakalpojumu maksas saņemšanas. Rakstveida pieteikumu fiziskā persona iesniedz, nosūtot to uz adresi: Skanstes iela 50, Rīgā, LV-1013. Rakstveida pieteikumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta veidā (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: support@crefobirojs.lv. Rakstveida pieteikuma paraugs.

3. Vai informācijas saņemšana no CREFO Biroja ir maksas pakalpojums?

Fiziskajai personai ir tiesības divas reizes gadā bezmaksas par sevi saņemt informāciju, kas ir iekļauta CREFO Birojā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī informāciju par CREFO Biroja lietotāju, kurš CREFO Biroju izmantojis ziņu pieprasīšanai un saņemšanai no valsts informācijas sistēmām.

Ja fiziskā persona par sevi CREFO Birojā iekļauto informāciju pieprasa biežāk nekā divas reizes gadā, tai ir tiesības šo informāciju saņemt par maksu saskaņā ar pakalpojumu cenrādi.

Informāciju no CREFO Biroja fiziskā persona par sevi var saņemt pasta sūtījuma veidā (2.jaut. 3 sadaļa), sedzot pasta pakalpojumu izdevumus saskaņā ar VAS Latvijas pasts pakalpojumu tarifiem.

  1. Pasta sūtījumiem Latvijas teritorijā pasta pakalpojumu izdevumi ir EUR 3,59 (B klases sūtījums ierakstītā vēstule EUR 1,39; paziņojums par izsniegšanu EUR 2,20).
  2. Pasta sūtījumiem ārpus Latvijas teritorijas uz ES valstīm pasta pakalpojumu izdevumi ir EUR 3,91 (A klases sūtījums ierakstītā vēstule EUR 1,71; paziņojums par izsniegšanu EUR 2,20).

Pasta pakalpojumu tarifu saraksts.

4. Kāda informācija jānorāda, veicot maksājumu par pasta pakalpojumiem?

Maksājuma rekvizīti pasta pakalpojumu samaksai:

A/S CREFO Birojs
Reģ.Nr. 40103947718
Banka: A/S DNB Banka
Konts: LV83RIKO0002930214090
Maksājuma mērķis: "Pasta pakalpojumu samaksa par CREFO birojā iekļautās informācijas par Vārds, Uzvārds izsniegšanu".

5. Kā rīkoties, ja fiziskai personai rodas jautājumi vai neskaidrības saistībā ar CREFO Birojā iekļauto informāciju vai fiziskā persona vēlas izteikt iebildumus?

Jautājumus saistībā ar CREFO Birojā iekļauto informāciju fiziskā persona var nosūtīt uz e-pasta adresi: support@crefobirojs.lv vai uzdot, zvanot pa tālruni +371 67339050 darba dienās no plkst. 08:00 – 17:00.

Iebildumi par datu precizitāti vai neatbilstību CREFO Birojā ir iesniedzami rakstveidā, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personīgi A/S CREFO Birojs Skanstes ielā 50, Rīgā, LV-1013, vai arī elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu support@crefobirojs.lv. Iebildumiem jāpievieno pamatojums, kā arī dokumenti un/vai informācija, kas pamato iebildumus.