Par Mums

CREFO Biroja mērķis ir vienlaicīgi sekmēt gan atbildīgu kreditēšanu, gan godprātīgu aizņemšanos.

Licencēts kredītinformācijas birojs A/S CREFO Birojs ir dibināts, lai sekmētu kredītinformācijas vidi, apvienotu nozīmīgākos informācijas avotus, radot pilnvērtīgu un ilgtspējīgu kredītinformācijas sistēmu - CREFO BIROJU.

CREFO Birojs ir veidots kā neatkarīgs kredītinformācijas pakalpojumu nodrošinātājs, iesaistot tos Latvijas tirgus dalībniekus, kuriem aktuālai kredītinformācijai ir būtiska nozīme ikdienas kredītrisku vadības procesos un kredītlēmumu pieņemšanā.

CREFO Birojs, veidojot kredītinformācijas apmaiņas platformu atbilstoši Kredītinformācijas biroju likumā noteiktajām prasībām, ir :

 • Izstrādājis centralizētu kredītinformācijas sistēmu, kuras dalībnieki ir dažādu nozaru uzņēmumi;
 • Balstījies uz racionālu pieeju kredītinformācijas saturam un atspoguļojumam;
 • Izveidojis pakalpojumus, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt ikdienas kredītrisku;
 • Nodrošinājis pieeju svarīgākajai finanšu informācijai, lai kreditori spētu izvērtēt esoša vai potenciāla klienta kredītspēju;
 • Izstrādājis uzticamu kredītspējas vērtējumu.
 • Vairāk kā 20 gadu pieredze,
  radot novērtētus kredītinformācijas
  produktus Latvijas uzņēmumiem
 • Ilglaicīga sadarbība ar
  pasaules lielākajām kredītrisku
  apdrošināšanas aģentūrām
 • CREFO Birojs
  licencēts kredītinformācijas
  birojs
 • Darbību veic saskaņā ar Kredītinformācijas biroju likumu
 • Kredītinformācijas biroju darbību Latvijā uzrauga Datu Valsts Inspekcija
 • AS CREFO Birojs līdz ar uzņēmēju biedrības „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (LTRK) valdes lēmumu ir kļuvusi par LTRK biedru ar identifikācijas numuru – 6646.